Seminario di Ikebana con Silvana Mattei, 2013

Seminario di Ikebana con Silvana Mattei, 2013