Lezione sul Furoshiki, 2012 - F. Quareni

Lezione sul Furoshiki, 2012 – F. Quareni